A virológiai és immunológiai markerek viszonya a klinikai változásokhoz a mikroliterenként 200 és 500 közötti CD4+ sejtszámú HIV fertőzött felnőttek nucleozid terápiája után

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mail-benPDF
Cikk: 
Katzenstein D.A. és mtsai. - New Engl. J. Med. 335, 1091, 1996

Az utóbbi idõk során egyre inkább a plazma HIV-1 RNS szint változásai alapján ítélik meg a különbözõ antiretroviralis kezelések hatásosságát. Azonban még mindig aránylag kevés olyan vizsgálatot végeztek, amelyekben párhuzamosan tanulmányozták volna az egyes kezelési módoknak az RNS-szint változásokra és a betegség progressziójára gyakorolt hatását. A szerzõk, ezért az un. ACTG 175 vizsgálat keretében (amelynek célja a különbözõ nukleozid reverz transzkriptáz inhibitor szerekkel végzett monoterápia és kombinált kezelés összehasonlítása volt) a vizsgálatba bevont betegek egy csoportjában megmérték a HIV RNS szérum-koncentrációt, a CD4+ sejtszámot a kezelés elkezdése elõtt és a terápia alatt. Analizálták a az összefüggéseket a virológiai és immunológiai változások, valamint a betegek túlélése és a HIV betegség progressziója között.
 
A vizsgálatot 366 betegben végezték el. A betegeket véletlenszerûen 4 csoportba osztották, az egyes csoportok betegei csak zidovudint, csak didanosint, zidovudint+didanosint, ill. zidovudint+zalcitabint kaptak. A négy csoportban 8 hetes kezelés után az eredeti érték 56%-ára, 22%-ára, 12%-ára, ill. 13%-ára csökkent le a HIV-1 RNS plazma szintje. Minél magasabb volt a kiinduló érték, annál kevésbé csökkentette le ezt a kezelés. Szoros összefüggést észleltek a HIV-RNS szint nyolchetes terápia után mért változásai és a betegség progressziója (AIDS kifejlõdése és/vagy AIDS okozta halálozás) között. Azokban a betegekben, akikben a különbözõ kezelések hatására az RNS szint a kiinduló érték kevesebb, mint egynegyedére csökkent le, a betegeknek csak 7%-ában következett be a progresszió, míg azokban a betegekben, akiknél ennél kevésbé hatott a kezelés az RNS szintre, 17%-ban következett be progresszió a kb. egyéves követési idõszak során. Hasonló különbségeket észleltek a CD4+ sejtszámban is. Az eredmények tehát arra mutatnak, hogy a nukleozid reverz transzkriptáz inhibitor szerekkel végzett kezelés után a plazma RNS szint változásai alapján elõre jelezhetõ a betegség klinikai progressziójának gyorsasága is.