A pávián graft nem tapadt meg, de a beteg testsúlya gyarapszik

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mail-benPDF
Cikk: 
Taylor R. - Nature Medicine, 2, 259, 1996.

1995 decemberében egy pittsburghi és San franciscoi kutatókból álló munkacsoport pávián csontvelõt transzplantált egy HIV seropozitiv férfibe. A beteg ismert AIDS aktivista, így neve: Jeff Getty is nyilvánosságra került. Az eddigi eredmények (a cikk az újság 1996 márciusi számában jelent meg) szerint a beavatkozás nem gyakorolt káros hatást a betegre, az átültetés után klinikai javulás következett be, a beteg testsúlya gyarapodott és CD4 sejtszáma nõtt. Mindez annak ellenére következett be, hogy egy hónappal a beavatkozás után a legérzékenyebb módszerekkel sem lehetett a pávián csontvelõ megtapadásának egyetlen nyomát sem kimutatni a betegben. Nem lehet azonban kizárni, hogy késõbb, amikor az állati eredetû õssejtekbõl származó sejtek nagyobb mértékben felszaporodnak, a transzplantáció sikere is igazolható lesz. A kísérleti beavatkozás alapja az a megfigyelés volt, hogy a páviánok a HIV-1 fertõzésre nem érzékenyek, így remélhetõ volt, hogy a majom eredetû õssejtek utódai népesítik be a HIV fertõzöttek csontvelejét, akkor õk is rezisztenssé válnak a HIV fertõzés iránt. A pávián csontvelõ átültetését többen is hevesen ellenezték, két fõ ellenérvük volt. Az egyik az, hogy a beavatkozások, az emberre veszélyes majom retrovirusokat vihetnek át a recipiensre. Az eddigi vizsgálatok ezt Getty esetében nem igazolták, de ezeket még tovább folytatják. Az egészen más természetû második ellenérv az volt, hogy pávián kevés van, természetes környezetükben veszélyeztetettek, fogságban is nehezen szaporíthatók, így lehetetlen lenne a jövõben elegendõ állatot biztosítani a felmerülõ igények kielégítésére. Ez utóbbi probléma megoldására újabb kísérletek vannak elõkészületben. A páviánokat citokin kezelésnek vetik alá, hogy feldúsítsák vérükben az õssejtek koncentrációját és a beavatkozást az állatok vérével végzik el. Ehhez a páviánokat nem kell megölni, és egy majom vérével több embert is kezelni lehet.
 
A kutatók körében nagy vita alakult ki a pávián csontvelõ átültetésérõl, elsõsorban a majomvírusok emberre való átviteli veszélyével kapcsolatban. Egyenlõre azonban úgy látszik, hogy a kísérleti beavatkozást nem fogják betiltani.