A HIV-1 E szubtípusának többszörös behurcolása a nyugati féltekére

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mail-benPDF
Cikk: 
Artenstein A.W. és mtsai - Lancet, 346, 1197, 1995.

Szerzõk, 11 HIV-fertõzött uruguayi katonától származó vírus genetikai analízisének eredményeit közlik (l. elõzõ cikket). A 11 katona közül 6 az ENSZ békefenntartó csapatainak kötelékében szolgált Kambodzsában 6-14 hónapig, és nagy valószínûséggel ez alatt az idõ alatt fertõzõdött meg heteroszexuális nemi érintkezés útján. Az ENSZ kötelékében összesen 1300 uruguayi katona szolgált. Az elutazás elõtt valamennyi HIV-szeronegativ volt. A hazaérkezésükkor, illetve az egy hónappal késõbb végzett kontroll-vizsgálat során 10 (0,8%) HIV-fertõzöttet találtak. Közülük került ki a jelen vizsgálatra önkéntesen jelentkezett 6 egyén. Egyikük sem volt iv. kábítószeres. A többi vizsgált 5 katona Uruguayban fertõzõdött meg HIV-vel, egy kivételével valószínûleg szintén heteroszexuális úton.
 
A genetikai analízist az un. nested PCR módszer segítségével végezték. 6 egyén esetében izolált vírust analizáltak, 5 személy esetében viszont a perifériás vér mononucleáris sejtjeiben jelenlévõ HIV-DNS-t vizsgálták közvetlenül. A gp120 egyes részeinek (C2, V3-V5) DNS szekvenálása segítségével sorolták a fertõzöttekben talált HIV-törzseket az ismert szubtípusok valamelyikébe.
 
A Kambodzsában fertõzõdöttek közül 5-ben az E szubtípus, 1-ben a B szubtípus jelenlétét mutatták ki, míg a belföldön fertõzõdött mind az 5 katona a B szubtípust hordozta.
 
Uruguayban a HIV-prevalencia relatíve alacsony (az eddigi legmagasabb fertõzési arányt, 1,26%-ot egy montevideói STD-klinikán találták). A katonáknál a HIV fertõzés röviddel hazaérkezésük után, kötelezõ HIV-szûrés során derült ki, és ezután hamarosan megfelelõ tanácsadásban is részesültek. Így nem valószínû, hogy az országban domináló B szubtípus mellett, e katonáktól kiindulva, jelentõsen elterjedjen az E szubtípus is. Szerzõk azonban hangsúlyozzák, hogy a HIV-1 szétterjedése a világon az egyének és nagyobb népcsoportok helyváltoztatásával kapcsolatos. Mivel a Föld több régiójában is folyamatosan labilisak a politikai és gazdasági körülmények, a vándorlás egyre gyakoribbá válik. Ez ahhoz vezethet, hogy különbözõ HIV-1 szubtípusok kerülnek be olyan régiókba is, ahol eddig a járványt genetikailag aránylag homogén törzsek okozták. Szerzõk, ennek egy példáját mutatták be és elemezték, hangsúlyozva, hogy erre a lehetõségre a globális HIV prevenciós stratégia kidolgozásakor fel kell készülni.