Közzétételek

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mail-benPDF
Cikk: 

Alapítványunk a hatályos jogszabályok és az alapító okirata, valamint a szerződéses kötelezettségei alapján vállalt közzétételi kötelezettségeinek honlapján is eleget tesz.

Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe és a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet, melyet a betekintésre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az Alapítvány kuratóriumi elnöke biztosít az Alapítvány székhelyén, a kérelmezővel előre egyeztetett időpontban. Működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének és a kuratóriumi döntések nyilvánosságáról a székhelyén történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Az Alapítvány hivatalos honlapján (aidsinfo.hu) köteles közzétenni:

  • A kuratórium határozatait (döntéseit) az elfogadást követő 60 napon belül,
  • Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő május 31-ig,
  • A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló közleményét (az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat) a felhasználást követő év május 31. napjáig.
  • Az alapító okirat és a jogszabályok által meghatározott közzétételi kötelezettséggel érintett dokumentumok közzététele és a honlapon a közzétételtől számított legalább öt éves időtartamra biztosított folyamatos elérhetőségének biztosítása a kuratóriumi elnök feladata.

    A 2008 előtti dokumentumok digitalizálás alatt...